Stöldskydd för smarta nycklar

För vem?

För dig med smart nyckel

Om du kan starta bilen med nyckeln i fickan så är din bil en potientiell måltavla.

Stölden

Tjuven kan stjäla bilen helt utan att göra åverkan genom att fånga upp signalen från din smarta nyckel.

Lösningen

Avancerad teknik som automatiskt stänger av din nyckel då den varit still i 120 sekunder.

Se hur stölden går till


Keyless Protector är världens första elektronska stöldskydd för bilnycklar
Skyddet stänger automatiskt av din smarta nyckel när den inte används och gör den omöjlig att hitta med tjuvarnas signalavlyssningsutrustning. Nyckeln återfår sin ursprungliga funktion när du rör på den tillexempel då du går mot bilen.


Du installerar skyddet enkelt runt batteriet i din nyckel
Skyddet påverkar inte de komfortfördelar som en smart nyckel ger utan blockerar endast obehöriga från att plocka upp signalen. Inga extra fjärrkontroller eller installation i bilen behövs. Du flyttar enkelt med dig skyddet om du byter bil. Skyddet är färdigt att användas direkt ur paketet.


Vanliga frågor


Passar stöldskyddet alla nycklar?
Stöldskyddet passar alla smarta nycklar med utbytbart batteri. Skyddet passar inte smarta nycklar med inbyggt uppladdningsbart batteri.

Påverkar stöldskyddet batterikonsumtionen i nyckeln?
Nej.

Kan jag installera skyddet själv?
Ja, det är lika lätt som att byta batteri i nyckeln. Vi har videoinstruktioner för de felsta bilmodeller om du önskar hjälp.

Kan jag kontrollera att skyddet verkligen fungerar?
Ja, du lägger nyckeln med skyddet installerat på bilens tak, väntar två minuter och försöker sedan gå in i bilen. Om skyddet fungerar så kommer du inte in.

Är skyddet bättre än ett larm?
Det ena utesluter inte det andra. Du kan både ha larm och Keyless Protector installerat samtidigt.
Keyless Protector är ett aktivt skydd som förhindrar inbrott och stöld genom signalavlyssning.
Ett larm är ett passivt skydd som ej förhindrar stöld utan ger omgivningen signal då inbrott redan skett.
Ett larm kan dock verka avskräckande för tjuven.

Kontakta oss så hör vi av oss till digKontaktuppgifter

Adress

CarKey
Lantmannagatan 44
583 32 Linköping

Telefon

013 - 39 00 599